maandag 26 januari 2015

Gratis sponsoren!

Beste vrienden,

Vanaf nu is het nog makkelijker om ons te sponsoren en het kost u niets! Dat klinkt misschien raar, maar is echt waar. Lees hieronder hoe het werkt en doe mee!

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar socialsponsoring.nl/AlbertdenOudsteninPeru
Door op deze link te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Thuisbezorgd.nl, Wehkamp en KLM. Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert ons een commissie op voor ons werk in Peru terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost u dus niets extra. 

Doe dit bijvoorbeeld als je een pizza wilt laten bezorgen. Via deze link in samenwerking met Thuisbezorgd kun je terecht bij duizenden restaurants waarbij elke bestelling €0,75 oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!

Hopelijk kun je ons op deze manier weer een beetje helpen om het geld in te zamelen wat wij nodig hebben om ons werk hier in Peru te kunnen blijven doen. Deel dit bericht ook met je familie en vrienden, zodat meer mensen ons werk in Peru kunnen steunen.


woensdag 17 december 2014

December updateTerwijl bij jullie in Nederland de dagen korter worden en het koud is, wordt het hier ondertussen zomer en beginnen de zomervakanties. De tijd van kerst is hier een tijd met veel activiteiten. Etentjes met verschillende groepen waar ik mee werk en andere kerstactiviteiten. Iets wat heel populair is in Peru is het houden van een chocolatada. Dit is het delen van warme chocolademelk en paneton (kerstbrood) met een groep mensen, voornamelijk kinderen, waarna er een kado voor ieder kind is. Dit wordt voornamelijk gedaan in de armere wijken van de stad en in combinatie met een kort programma. Afgelopen zaterdag hebben wij met onze celgroep ook een chocolatada georganiseerd in een hele arme wijk aan de rand van de stad. Vantevoren hebben we met de celgroep meer dan 70 kadootjes bijeengebracht en genoeg geld ingezameld voor de chocolademelk en paneton! Zaterdagmorgen hebben we dat allemaal meegenomen naar de locatie en daar een gevarieerd programma gehouden met zingen, sketch, bijbelverhaal en spelletjes met de kinderen. Daarna kreeg iedereen warme chocolademelk met paneton en elk kind een kadootje. Toen bekend werd dat er gratis kadootjes werden uitgedeeld ging dat als een lopend vuurtje door de wijk en kwamen er veel meer kinderen dan we verwacht hadden, die we helaas niet allemaal een kadootje konden geven. We deden deze activiteit in samenwerking met een ontwikkelingsorganisatie die in die wijk werkt. Zij werken met kinderen in arme wijken en zijn nieuw in deze wijk van de stad. Door deze activiteit hebben zij weer wat meer contacten op kunnen doen en wat meer vertrouwen van de wijkbewoners kunnen winnen, het meerendeel van de mannen in de wijk zijn criminelen. In de toekomst hopen we vaker met deze organisatie samen te gaan werken in activiteiten met kinderen. 
   
De wijk waar we de activiteit hielden, op de helling van een berg.

De chocolademelk wordt bereid.

De kadootjes liggen klaar om uitgedeeld te worden aan de kinderen.

Zingen en sketch met onze celgroep.

De chocolademelk is uitgedeeld.

Uitdelen van de kadootjes aan de kinderen.
Door de contacten met deze ontwikkelingsorganisatie hebben we eerder ook al Rosita leren kennen. Zij is een meisje van 2 jaar oud die ernstig verwaarloost is doordat haar moeder niet goed voor haar kan zorgen. Dankzij een aantal giften konden wij een aantal producten voor haar kopen en een paar bezoeken aan specialisten betalen. Afgelopen zaterdag was ze ook in de activiteit en ze zag er al een stuk beter uit dan de eerste keer dat we haar zagen enkele maanden geleden. 

Lil Hannah en Rosita
Aan het einde van het schooljaar hier in Peru is het ook gebruikelijk dat er promoties zijn. Kleine feestjes om te vieren dat het jaar weer over is en de kinderen naar een hoger leerjaar gaan. Maresa en ik werden gevraagd om padrino´s te zijn voor een schooltje op het platteland waar Maresa´s tante lerares is. Dit schooltje voor kinderen van 3-5 jaar wordt gesubsidieerd door de overheid, maar doordat de kinderen die er komen vooral uit arme gezinnen komen, is er geen geld beschikbaar voor een promotieactiviteit aan het eind van het jaar. Daarom werden wij als padrino´s gevraagd, wat inhield dat wij de eregasten waren en een deel van de kosten op ons namen. Dankzij enkele externe giften hebben wij hieraan bij kunnen dragen. Het was een erg leuke ervaring om alle kinderen in formele kleding te zien en een leuke tijd met hen te hebben. 

Alle kinderen op de foto voor hun promotie.

De kinderen met hun certificaten
Mocht je deze blog lezen en ons ook graag financieel willen helpen (mocht je dat nog niet doen) dan kan dat. Giften kunnen overgemaakt worden naar STICHTING NGW, op het volgende
rekeningnummer: Bank 48.63.80.335 t.n.v. Stichting NGW te Hoenderloo, o.v.v. Albert den Oudsten. Er is nog steeds een tekort van ruim 10.000 euro op onze begroting tot 2016.
vrijdag 7 november 2014

Armoede

Armoede in Peru. Iedereen weet dat het er is, maar hoeveel arme mensen zijn er precies en hoe arm zijn ze? Dat zijn vragen waar ik me mee bezig heb gehouden voor een project waarvoor ik de afgelopen tijd wat onderzoek gedaan naar cijfers over armoede hier in Peru en in de de regio La Libertad waar wij wonen.  In de onderstaande tabel wat statistieken:

Armoede in Peru

Percentage
Aantal personen
Totaal Peru

(27.063.457)
Armoede
39,3%
10.770.967
Extreme armoede
13,7%
3.764.688
Ontbreken van minimaal 1 basisbehoefte
40,7%
11.014.827
Ontbreken van 2 of meer basisbehoeften
14,3%
3.866.975
Totaal regio La Libertad

(1.617.050)
Armoede
37,4%
616.981
Extreme armoede
12,4%
208.835
Ontbreken van minimaal 1 basisbehoefte
34%
543.892
Ontbreken van 2 of meer basisbehoeften
10,8%
172.325
Totaal Trujillo

(811.879)
Armoede
20,1%
163.187
Extreme armoede
2,1 %
17.049
Ontbreken van minimaal 1 basisbehoefte
19%
154.276
Ontbreken van 2 of meer basisbehoeften
3 %
24.359

Met armoede bedoelen we hier naar de financiële armoede. Hierbij is gekeken naar het gebrek aan inkomen om in alle uitgaven te voorzien en hete leven op een niveau onder de armoedegrens. Extreme armoede zijn mensen van wie het gezinsinkomen of de consumptie per hoofd van de bevolking minder is dan de waarde van een minimale mand met voedsel. Te zien is dat in Peru 40% van de bevolking in armoede leeft en een kleine 14% in extreme armoede. Hele grote aantallen als we die omzetten naar aantal personen: 10 miljoen mensen leven in armoede en 3,7 miljoen mensen in extreme armoede! Dezelfde percentages gelden in onze regio La Libertad. In de stad Trujillo is het percentage lager, wat logisch is omdat hier veel meer mensen wonen met een goede baan en een goed inkomen. De armoede is hier in de stad vooral te vinden in de buitenwijken waar de mensen nog in kleine huisjes wonen en geen goede banen hebben. De extreme armoede is echter veelal te vinden op het platteland in de bergen omdat het daar erg lastig is om geld te verdienen en mensen vooral leven van de landbouw, met kans op bijvoorbeeld mislukte oogsten.

Platteland in de bergen, een gebied waar veel extreme armoede te vinden is.

Huisjes in een buitenwijk van de stad waar veel armoede heerst.
We kijken echter niet alleen naar het financiële aspect van armoede. Een andere manier om armoede te identificeren is doorte kijken naar het gebrek aan basisbehoeften zoals bijv. huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, openbare infrastructuur, enz. In de tabel is te zien dat ongeveer 40% van de Peruanen gebrek heeft aan minimaal 1 basisbehoefte en 14% aan twee of meer. Hier in de stad zijn dat vooral de mensen die in de buitenwijken op de berghellingen wonen waar geen openbare infrastructuur is, mensen geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg en de huizen erg primitief zijn. Daarnaast komt het voor dat kinderen niet naar school kunnen gaan omdat ze voor hun ouders moeten werken omdat er anders niet genoeg geld is voor het eten. 

Wijk gebouwt op berghelling nog zonder infrastructuur.
Als we het echter over armoede hebben, moeten we ook de geestelijke armoede niet vergeten. Daar zijn geen excacte gegevens over en aantallen, maar het is hier in Peru duidelijk aanwezig. Veel mensen zijn in naam Rooms Katholiek, maar in de praktijk blijkt daar weinig uit. Bijna iedereen erkent hier wel dat er een God is, maar een persoonlijke relatie met die God hebben ze niet. Veel mensen die in financiële armoede leven hebben weinig kans dat ze daar ooit uit compleet uit komen. Deze mensen kunnen echter wel uit hun geestelijke armoede bevrijdt worden door het horen van het evangelie en te geloven in Jezus Christus. Dat is hetgene wat Peru Mission doet door middel van de verschillende projecten in gezondheidszorg, onderwijs en financiële hulp, en uiteraard door het planten van nieuwe kerken. Aan de ene kant helpen we  de mensen om hun dagelijkse levenomstandigheden te verbeteren en daaraan koppelen we het verkondigen van het evangelie en brengen we de mensen in contact met de kerk. Bidt u ook mee voor zegen op dit werk hier in Peru? 

Ingang van school die met hulp van Peru Mission gebouwd is en volgend jaar open hoopt te gaan. 
Leerlingen uit arme wijken krijgen hier een studiebeurs aangeboden om naar school te kunnen
 en christelijk onderwijs te krijgenvrijdag 27 juni 2014

Terugblik afgelopen maanden

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik een update geschreven heb op deze blog over ons werk en leven in Peru. Dit betekent niet dat het werk hier stil heeft gestaan, integendeel, het is een erg drukke tijd geweest. Ook onze nieuwe verantwoordelijkheid als ouders neemt vrij veel tijd in beslag. Maar nu dus na lange tijd weer een blog waarin we terug willen blikken op een aantal dingen die we de afgelopen tijd mochten doen en meemaken hier in Peru.

Geboorte Lil Hannah
Op 3 maart werd onze dochter Lil Hannah geboren! We danken God dat alles goed mocht gaan. Ze groeit hard en is nu alweer bijna vier maanden oud. We genieten volop van het ouderschap. Het is uitdagend en verrassend tegelijk, elke dag is weer anders met een baby!


Kinderprogramma La Gran Aventura (het grote avontuur)
In de maanden maart tot en met mei hebben we elke zaterdagmiddag kinderclub gehouden in de kerk als vervolg op de Operatie Schoenendoos actie waar ik in mijn vorige blog over schreef. Voor twaalf zaterdagmiddagen kwamen er 10-20 kinderen naar de kerk om meer te horen over de Bijbel. Dit programma werd afgesloten met een feestje en een officiele diplomauitreiking waarbij alle kinderen een kinderbijbel in kleur ontvingen. Onderstaand enkele foto´s uit het programma. We zijn blij dat we deze mogelijkheid hadden om deze kinderen meer over de Bijbel te vertellen omdat de helft van hen niet in de kerk komt en veel geleerd hebben in dit programma.


De kinderen tijdens de kinderclub

Na afloop was er altijd tijd om een kleurplaat te kleuren

Uitreiking van de bijbel en diploma tijdens een ceremonie in de kerk

Alle kinderen en leiding met hun bijbels

Studentenwerk
In de afgelopen maanden is het studentenwerk ook weer volop in gang gezet. Op een vrije donderdag hebben we een buitenactiviteit georganiseerd met een bbq, zie onderstaande foto. Het was mooi om te zien dat er een grote groep (30 personen) kwam. Deze activiteiten zijn erg belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om nieuwe studenten uit te nodigen en de bestaande contacten beter te leren kennen op een informele manier.Op de universiteiten zelf zijn we ook verder gegaan met de bijbelstudies. Mijn werk is op de Cesar Vallejo Universiteit waar we een bestaande bijbelstudiegroep van toerisme-studenten hebben die elke week groeit met nieuwe studenten, zie foto onder. Daarnaast hebben we sinds kort nieuwe contacten gemaakt met ingenieurs-studenten waarmee we nu een tweede groep op een ander moment gestart zijn. Het doel is om op de verschillende gebouwen van de universiteit bijbelstudiegroepen te starten en leiders te trainen die de groepen kunnen leiden.

Evangelisatiecampagne met de muziekgroep en de studenten op een plein in de stad


Eind mei kwamen mijn vader en jongere broer op bezoek waarme we een goede tijd gehad hebben in Peru. We hebben verschillende reizen gemaakt naar het oerwoud (Moyobamba), de bergen (Cajamarca) en de warme noordelijke stranden (Mancora), zodat zij wat meer van het land konden zien. 

Onderweg in de bergen van Trujillo naar Cajamarca
Sponsoring
Zoals jullie weten is de voortgang van ons werk afhankelijk van de giften die wij ontvangen. Met dank aan God is er de afgelopen twee jaar altijd voldoende geld geweest om ons werk te kunnen financiëren. We gaan nu weer een nieuwe termijn in van twee jaar tot 2016. Hiervoor is de sponsoring nog niet compleet rond. Daarom wil ik jullie als lezers van mijn blog vragen om sponsoring te overwegen, mocht je dat nog niet doen. We hebben jullie hulp hard nodig. Dit kan door middel van een eenmalige gift of structurele sponsoring. Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL31DEUT0486380335 t.n.v. Stichting NGW te Hoenderloo o.v.v. Albert den Oudsten. Voor meer informatie kun je contact met mij opnemen via albertdenoudsten@gmail.com.

donderdag 20 februari 2014

Operation Christmas Child


Ik herinner me nog goed hoe ik als kleine jongen een schoenendoos vol mocht stoppen met speelgoed en andere leuke dingen om op te sturen met ´operatie schoenendoos´. Ik geloof dat deze schoenendozen indertijd naar Oost-Europa gingen om er daar kinderen mee blij te maken. Nadat de doos weg
was hoorde je er verder niets meer over en dacht je er verder ook niet over na wat er precies mee gebeurde en hoe.

Training voor alle leiders

Hier in Peru zitten we aan de andere kant van de ´operatie schoenendoos´, wat hier ´Operation Christmas Child´ heet. Waarschijnlijk zijn de dozen rond Christmas opgestuurd  vanuit Amerika zodat ze hier begin februari uitgedeeld kunnen worden en daarnaast is er hier in Peru de gewoonte om rond kerst wat weg te geven aan de armen (voornamelijk kinderen), vandaar de naam Operation Christmas Child. Veel kerken in Trujillo deden mee in het project. Om als kerk mee te mogen doen moest er deelgenomen worden aan een tweedaagse training, waar ruim 200 personen kwamen, die 20-30 lokale kerken vertegenwoordigden.

De schoenendozen klaar om uitgedeeld te worden

De schoenendozen vol speelgoed konden niet zomaar aan de kinderen uitgedeeld worden. De schoendozen waren een beloning nadat er drie dagen deelgenomen was aan een mini-vakantiebijbelweek. De kinderen moesten vantevoren ingeschreven zijn want er kwamen precies genoeg dozen. Er zijn altijd kinderen die alleen de laatste dag komen omdat ze weten dat dan de schoenendoos komt, maar zij kregen helaas geen schoenendoos.

In onze kerk hebben we drie dagen de vakantiebijbelweek gehouden, ´s middags van vier tot zes uur. Er was een gevarieerd programma met drama, zingen, een bijbeltekst leren en een bijbelverhaal. Er kwamen in totaal 140 kinderen vanuit verschillende wijken in de buurt van de kerk naar de kerk toe. Velen namen ook hun vader of moeder mee, die wij op deze manier ook konden bereiken met het evangelie. Het was mooi om te zien hoe de kinderen meededen met het zingen en de bijbelteksten uit hun hoofd leerden. We hopen en bidden dat deze dagen ook hun hart geraakt is met het evangelie van Christus!

Maresa vertelt het bijbelverhaal

Samen zingen, met gebaren.

Aan het einde van de derde dag werden de schoenendozen uitgedeeld, en blij moment voor alle kinderen die niet konden wachten om het open te maken en te kijken wat er voor moois in zat.

De kinderen met hun schoenendozen vol met leuke dingen

Dit is niet het einde van het project, maar we hopen pas het begin. De aankomende zaterdagen gaan we namelijk door met het geven van kinderclub voor de kinderen van zeven tot twaalf jaar. De organisatie heeft mooie boeken met bijbelverhalen en verwerkingen beschikbaar gesteld met daarin twaalf basislessen over de Bijbel die we met de kinderen gaan doorlopen. Bid dat de kinderen nu ook mogen komen om meer over het evangelie te horen, ondanks dat ze geen schoenendoos zullen krijgen.
dinsdag 14 januari 2014

Terug in Peru


We zijn weer terug in Peru! Vrijdagmiddag kwamen we na een lange reis weer aan in Trujillo. De reis is gelukkig voorspoedig gegaan.
Het is wel weer een hele verandering van Nederland naar Peru. Alles is zo anders hier. De tegenstellingen tussen Peru en Nederland vallen dan weer extra op als je weer naar de bank mag om je rekeningen te betalen (niet via internet) en je gewoon weer naar de winkel op de hoek kunt lopen(en niet naar de Jumbo hoeft te fietsen). Ook het verschil in temperatuur was weer even wennen. Fijn was het ook om weer in onze kerk te zijn en de blijdschap van al onze vrienden te zien dat we weer terug zijn.

                                       

We kunnen terugkijken op een goede tijd in Nederland. We hebben veel mensen kunnen bezoeken en spreken en ook verschillende plaatsen en kerken mogen bezoeken. Het was fijn om betrokkenheid te ervaren met ons werk in Peru. Ook heb ik extra fondsen kunnen werven, er is nu wat meer ruimte in onze financieën. Er zal echter altijd geld nodig blijven om ons werk door te kunnen laten gaan.

Hier in Peru is het nu vakantie wat betekend dat alle scholen dicht zijn en veel mensen op reis zijn. Binnen de kerk zijn ook alle activiteiten op een laag pitje gezet. Dit geeft mij de tijd om een aantal dingen af te ronden die waren blijven liggen. We zijn ook hard op zoek naar een nieuw appartement. Daarnaast zijn we nu ook aan het bekijken welke werkzaamheden ik dit jaar op zal pakken binnen Peru Mission en samen met Maresa.

Aan het einde van deze maand hopen we mee te helpen in het project ¨Operacion Samaritana¨. Hierbij worden kinderen uit de wijk voor 3 dagen uitgenodigd in de kerk en doen we een programma met hen met bijbelverhalen en toneel. Aan het einde van de derde dag krijgen ze een schoenendoos vol met speelgoed die opgestuurd is vanuit de VS. In onze kerk zullen er 100 kinderen komen en in een andere kerk 160.  Dit is een landelijk project en om mee te doen moeten alle begeleiders twee dagen naar een conferentie die in verschillende steden (ook in Trujillo) gehouden wordt. We hopen en bidden dat alle kinderen over het evangelie mogen horen op deze manier.

Hieronder onze gebedspunten:
  • vinden van een nieuw apartement
  • voorspoedige zwangerschap Maresa
  • uitbreiding financiele steun
  • evangelisatie activiteit kinderen met schoenendoos

maandag 26 augustus 2013

El gringo

In Peru ben ik ´el gringo´. Dit is niet een bijnaam speciaal voor mij bedacht, maar een naam voor iedereen die eruitziet als buitenlander.

Voor zover ik weet is het een term die oorspronkelijk gebruikt werd om amerikanen mee aan te duiden (zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Gringo_(Spaans)). Het is een term die soms een negatieve lading kan hebben, maar over het algemeen niet.

Aangezien ik er niet uitzie als de gemiddelde peruaan, wordt ik door onbekenden regelmatig aangesproken als ´el gringo´. Herkend en behandeld worden als ´gringo´ heeft zijn voor en nadelen. Zo is het is hier bijvoorbeeld gebruikelijk dat als je met de taxi gaat je vantevoren de prijs afspreekt, omdat die nogal kan variëren per tijd en dag, én of je ´gringo´ bent of Peruaan. Het is mij al regelmatig overkomen dat de chauffeur het dubbele tarief wil rekenen alleen al voor het feit dat ik geen Peruaan ben en hij dus extra kan verdienen aan mij. Dit los ik soms op door bijvoorbeeld Maresa de prijs te laten afspreken, terwijl ik een paar meter verderop wacht. Ook andere prijzen zijn voor ons als ´gringo´s´ soms hoger dan normaal, maar gelukkig weet ik ondertussen wel wat de normale prijzen hier zijn en daarnaast wordt er toch van je verwacht dat je afdingt van de genoemde prijs.

Ons voetbalteam dat met hulp van de ´gringo´s´ het voetbaltoernooi met de celgroepen wist te winnen. 

Verder is het voor de mensen hier altijd interesant om te vragen waar ik vandaan kom en dat levert regelmatig gespreken op in de taxi´s. In deze gesprekken heb ik soms ook de mogelijkheid om mensen te vertellen wat ik hier doe in Peru en hen uit te nodigen voor de kerk. Veel Peruanen vinden het interesant om te praten met een ´gringo´. Activiteiten waarbij ´gringo´s´ betrokken zijn kunnen altijd rekenen op extra belangstelling. Of deze belangstelling gemeend is, of vanuit interesse in iets anders is niet altijd duidelijk. Veel Peruanen willen graag naar Amerika vertrekken en het hebben van een relatie met een ´gringo´ of ´gringa´ helpt daarbij natuurlijk. En als je financiele problemen hebt is het ook altijd nuttig om als Peruaan een rijke´gringo´ als vriend of kennis te hebben. Iedereen denkt hier trouwens ook dat ik Amerikaans ben en het is soms lachwekkend om te zien dat mensen bijvoorbeeld in een combi in mijn nabijheid spontaan engels proberen te praten met elkaar, geen idee waarom eerlijk gezegd.

Het feit dat ik ´gringo´ ben betekend ook dat iedereen hier denkt dat ik rijk ben, zoals de meeste buitenlanders hier. Hierdoor moeten wij vooral ´s avonds oppassen met over straat gaan, want er worden hier regelmatig mensen overvallen. De wijk waar wij wonen is redelijk veilig, maar voor mijn werk moet ik soms ook ´s avonds naar andere wijken toe waar het onveiliger is. Tot nog toe is ons gelukkig nog nooit iets overkomen, afgezien van een mislukte poging om onze taxi te overvallen. Altijd goed opletten op straat en in de taxi helpt om ons te beschermen.

Even iets heel anders. Zoals jullie als mijn lezers wellicht weten werken wij hier in Peru voor Peru Mission en leven wij van giften die overgemaakt worden voor ons werk. Er is echter voor de aankomende maanden nog extra geld nodig om ons werk hier te kunnen blijven doen. Mocht je ons werk nog niet ondersteunen, maar dat graag willen doen dan kan dat door een gift over te maken naar STICHTING NGW, op het volgende rekeningnummer:
                          Bankrekening 48.63.80.335
                          t.n.v. Stichting NGW te Hoenderloo, o.v.v. Albert den Oudsten